WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
30.03.2017

Spotkanie z placówkami oświatowymi dotyczące dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej

Dnia 29 marca 2017 r przedstawiciele WFOŚiGW w Łodzi zaprezentowali ofertę wsparcia w zakresie edukacji ekologicznej skierowaną do placówek oświatowych województwa łódzkiego. Spotkanie, które odbyło się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zgromadziło wielu przedstawicieli przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjnych z terenu Łodzi.

Podobne spotkanie informacyjne odbędzie się 10 kwietnia 2017 r o godz. 12.30 również w siedzibie ŁCDNIKP. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.