WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Konkursy na dotację Funduszu

powrót
23.03.2017

Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków - III edycja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Ochrona Przyrody i Krajobrazu pn.

„Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” – III edycja

Wnioski będzie można składać w terminie od 04.05.2017 r. do 31.05.2017 r.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.

Do pobrania: