Przejdź do treści
logo

Biuro


Sekretariat Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Wojciecha Miedzianowskiego

Kontakt:

 • Asystent Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi: Anna Poroszewska, tel. 42 663 41 05, e-mail: aporoszewska@wfosigw.lodz.pl

Dyrektor Biura Aleksandra Majchrzak-Pilarczyk 42 663 41 10 amajchrzak@wfosigw.lodz.pl

Inspektor Ochrony Danych

Do zadań należą:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach jakie na nich spoczywają,
 • monitorowanie przestrzegania RODO,
 • udzielanie zaleceń oraz monitorowanie ich wykonania,
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą,
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.
Dominika Jeżewska-Zajdel 42 663 41 45 djezewska@wfosigw.lodz.pl

Stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami

Do zadań należą:

 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez Fundusz nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Fundusz posiada akcie lub udziały,
 • kontrolowanie, organizowanie i nadzór nad dokumentacją formalno-prawną spółek,
 • monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,
 • monitorowanie wykonywania przez przedstawicieli Funduszu zadań wynikających z pełnienia funkcji członków rad nadzorczych w spółkach,
 • prowadzenie spraw merytorycznych związanych z posiadanymi funduszami inwestycyjnymi.
Dominika Jeżewska-Zajdel 42 663 41 45 djezewska@wfosigw.lodz.pl

Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

Do zadań należą:

 • prowadzenie obsługi prawnej Funduszu w zakresie prowadzonych spraw, zgodnie z ustawą o radcach prawnych.
Mateusz Izbicki 42 663 41 20 mizbicki@wfosigw.lodz.pl
Anna Czerwińska 42 663 41 18 aczerwinska@wfosigw.lodz.pl

 

Zespół ds. Realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

o zadań Zespołu należy:

 • kompleksowa obsługa "Programu Priorytetowego Czyste powietrze",
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji "Programu Priorytetowego Czyste Powietrze",
 • kompleksowa kontrola wnioskodawców w zakresie przygotowywania przedsięwzięć planowanych i objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Marta Milejska, p.o. Kierownika Zespołu 42 663 41 33 mmilejska@wfosigw.lodz.pl
Ewa Czarnecka    
Julia Rosiak-Przybylska 42 663 41 64 jrosiak@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Wyczółkowska 42 663 41 67 awyczolkowska@wfosigw.lodz.pl
Barbara Rutkowska 42 663 41 48 brutkowska@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Radzbanek 42 663 41 49 aradzbanek@wfosigw.lodz.pl
Ewelina Koc 42 663 41 47 ekoc@wfosigw.lodz.pl
Agnieszka Wesołowska    
Monika Sudomir-Korzeniowska 42 663 41 96 msudomir@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Peraj 42 663 41 07 kperaj@wfosigw.lodz.pl
Anna Jóźwiak 42 663 41 07 ajozwiak@wfosigw.lodz.pl
Witold Wdowiak 42 663 41 26 wwdowiak@wfosigw.lodz.pl
Monika Szczawińska 42 663 41 61 mszczawinska@wfosigw.lodz.pl
Marzena Michalska  42 663 41 87 mmichalska@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Łukowska 42 663 41 53 alukowska@wfosigw.lodz.pl
Anna Domżał 42 663 41 57 adomzal@wfosigw.lodz.pl
Anna Kosiada 42 663 41 57 akosiada@wfosigw.lodz.pl
Michał Szafraniec 42 663 41 58 mszafraniec@wfosigw.lodz.pl
Anna Kotlarek 42 663 41 54 lub 58 akotlarek@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Serwik 42 663 41 54 lub 58 kserwik@wfosigw.lodz.pl
Sylwia Czarnecka 42 663 41 54 lub 58 sczarnecka@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Paleczny 42 663 41 54 lub 58 kpaleczny@wfosigw.lodz.pl
Maria Janikowska 42 663 41 61 mjanikowska@wfosigw.lodz.pl
Anna Pawlik 42 663 41 58 apawlik@wfosigw.lodz.pl
Joanna Ziółkowska 42 663 41 68 jziolkowska@wfosigw.lodz.pl 

Infolinia ogólnopolska do Programu "Czyste Powietrze"

22 340 40 80 od poniedziałku do piątku w godz. 08,00 - 16.00

Infolinia WFOŚiGW w Łodzi do Programu "Czyste Powietrze"

42 208 20 91

Pomoc techniczna - informatycy - Program "Czyste Powietrze"

Waldemar Snelewski   42 207 14 86                                       wsnelewski@wfosigw.lodz.pl                                                            

 

Zespół ds. Projektów Inwestycyjnych

Do zadań zespołu należy:

 • kompleksowa obsługa wnioskodawców  w zakresie udzielania informacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu w dziedzinach: Ochrona Powietrza, Ochrona Zasobów Wodnych, Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi oraz Pozostałych Zadań Ochrony Środowiska za wyjątkiem wniosków składanych w ramach Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" oraz wniosków o umorzenia pożyczek,
 • obsługa wnioskodawców w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosków,
 • prowadzenie spraw dotyczących pokrywania kosztów gospodarowania odpadami z wypadków, w sytuacji braku możliwości ustalenia sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy,
 • przygotowywanie formularzy wniosków, regulaminów konkursów oraz programów priorytetowych dotyczących dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi,
 • kompleksowa kontrola wnioskodawców w zakresie przygotowywania przedsięwzięć planowanych i objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Krzysztof Pilich, p.o. Kierownika Zespołu 42 663 41 32 kpilich@wfosigw.lodz.pl
Ewa Gregorek, Zastępca Kierownika Zespołu
- ochrona powietrza
42 663 41 37 egregorek@wfosigw.lodz.pl
Justyna Gmur
- ochrona powietrza
42 663 41 35 jgmur@wfosigw.lodz.pl
Monika Kosiorek
- ochrona powietrza
42 663 41 36 mkosiorek@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Szymańska
- gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
- pozostałe zadania z ochrony środowiska
42 663 41 31 kszymanska@wfosigw.lodz.pl
Michał Tomczyk
- ochrona zasobów wodnych
42 663 41 34 mtomczyk@wfosigw.lodz.pl
Michał Pachulski
- ochrona powietrza
42 663 41 38 mpachulski@wfosigw.lodz.pl
Anetta Domańska-Traczyk
- ochrona powietrza
42 663 41 30 adomanska@wfosigw.lodz.pl
Beata Milczarek 42 663 41 95 bmilczarek@wfosigw.lodz.pl
Iwona Grzejdziak 42 663 41 93 igrzejdziak@wfosigw.lodz.pl
Jakub Imiołek  42 663 41 39 jimiolek@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Odolczyk   kodolczyk@wfosigw.lodz.pl

Zespół ds. Projektów Nieinwestycyjnych

Do zadań Zespołu należy:

 • kompleksowa obsługa wnioskodawców  w zakresie udzielania informacji i przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu w dziedzinach Edukacja Ekologiczna, Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring środowiska za wyjątkiem wniosków dotyczących umorzeń pożyczek,
 • obsługa wnioskodawców w zakresie oceny formalnej i merytorycznej wniosków,
 • przygotowywanie formularzy wniosków, regulaminów konkursów oraz programów priorytetowych dotyczących dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi,
 • kompleksowa kontrola wnioskodawców w zakresie przygotowywania przedsięwzięć planowanych i objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Karolina Rzetelska, p.o. Kierownika Zespołu
- edukacja ekologiczna,
- badania naukowe i ekspertyzy/monitoring środowiska
42 663 41 51 krzetelska@wfosigw.lodz.pl
Agata Grodkowska
- edukacja ekologiczna
42 663 41 52 agrodkowska@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Turkowska
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- badania naukowe i ekspertyzy/monitoring środowiska
42 663 41 55 kturkowska@wfosigw.lodz.pl
Alicja Stachurska
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- edukacja ekologiczna
42 663 41 56 astachurska@wfosigw.lodz.pl

Zespół Realizacji Umów

Do zadań Zespołu należy:

 • kompleksowa obsługa beneficjentów Funduszu w zakresie prowadzenia i rozliczania zawartych umów pożyczek, dotacji, przekazania środków, w tym  nad dokonywaniem oceny ekologicznej efektywności przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Funduszu, za wyjątkiem beneficjentów Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie", Programu "Moja Woda", Programów na dotacje dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i usuwania wyrobów azbest,  
 • obsługa Beneficjentów Funduszu w zakresie prowadzenia spraw dotyczących umorzeń pożyczek,
 • kompleksowa obsługa beneficjentów beneficjentów Funduszu w zakresie przygotowywania umów o umorzenie, aneksów do dotacji, pożyczek, przekazywania środków oraz umów dotyczących zabezpieczeń i ich aktualizacji,
 • kompleksowa kontrola wnioskodawców w zakresie przygotowywania i realizacji przedsięwzięć planowanych i objętych dofinansowaniem lub umorzeniem ze środków Funduszu.
Agnieszka Podstolska, p.o. Kierownika Zespołu 42 663 41 70 apodstolska@wfosigw.lodz.pl
Renata Dyczak, Zastępca Kierownika Zespołu,
- ochrona powietrza
42 663 41 77 rdyczak@wfosigw.lodz.pl
Tomasz Cechowski,
- ochrona zasobów wodnych
42 663 41 71 tcechowski@wfosigw.lodz.pl
Barbara Ochota,
- ochrona zasobów wodnych
42 663 41 74 bochota@wfosigw.lodz.pl
Jacek Dziomdziora,
- pozostałe zadania ochrony środowiska,
- badania naukowe i ekspertyzy/monitoring środowiska
42 663 41 73 jdziomdziora@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Gołębiowska,
- ochrona przyrody i krajobrazu,
- gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
42 663 41 72 agolebiowska@wfosigw.lodz.pl
Krzysztof Malka,
- umorzenia
42 663 41 79 kmalka@wfosigw.lodz.pl
Bogumiła Olejnik,
-umorzenia
42 663 41 78 bolejnik@wfosigw.lodz.pl
Kacper Skopiński,
- edukacja ekologiczna
42 663 41 75 kskopinski@wfosigw.lodz.pl
Agnieszka Kołodziejska - Wiśniewska,
- edukacja ekologiczna
42 663 41 80 akolodziejska@wfosigw.lodz.pl
Maciej Mróz 42 663 41 81 mmroz@wfosigw.lodz.pl
Anna Żurańska 42 663 41 65 azuranska@wfosigw.lodz.pl
Alina Kociołek 42 663 41 63 akociolek@wfosigw.lodz.pl
Joanna Kruk-Olczyk 42 663 41 97 jolczyk@wfosigw.lodz.pl
Agnieszka Kwiatos 42 207 14 75 akwiatos@wfosigw.lodz.pl
Artur Bagieński 42 663 41 98 abagienski@wfosigw.lodz.pl
Izabela Stępniewska 42 663 41 99 istepniewska@wfosigw.lodz.pl
Justyna Dobruchowska 42 663 41 17 jdobruchowska@wfosigw.lodz.pl
Agnieszka Dąbrowska   adabrowska@wfosigw.lodz.pl
Katarzyna Nowak   knowak@wfosigw.lodz.pl
Roksana Wołoszczuk 42 663 41 77 rwoloszczuk@wfosigw.lodz.pl
Kamil Milczarek 42 663 41 76 kmilczarek@wfosigw.lodz.pl
Ryszard Książczyk    

Zespół Promocji

Do zadań Zespołu należy:

 • opracowywanie, realizacja i aktualizacja strategii promocyjnej Funduszu,
 • redakcja i nadzór nad portalem internetowym Funduszu,
 • redagowanie oraz prowadzenie serwisu internetowego BIP.
 • organizowanie imprez mających na celu promowanie działalności Funduszu,
 • utrzymywanie kontaktów z mediami,
 • przygotowywanie konferencji prasowych,
 • nadzór nad publikacją materiałów informacyjno-promocyjnych w mediach,
 • obsługa organizowanych przez Fundusz szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań o charakterze promocyjnym,
 • kompleksowa obsługa udzielanych Patronatów Honorowych Zarządu WFOŚiGW w Łodzi,
 • koordynowanie działań związanych z przyznawaniem nagród za działalność na rzecz ochrony środowiska, w tym w ramach konkursów realizowanych przez podmioty zewnętrzne.
Wiesława Szczawińska 42 663 41 12 wszczawinska@wfosigw.lodz.pl
Marta Grzeszczyk 42 663 41 13 mgrzeszczyk@wfosigw.lodz.pl
Elżbieta Ratyńska 42 663 41 11 eratynska@wfosigw.lodz.pl

Zespół ds. Programów Unijnych i Klienta Indywidualnego

Do zadań Zespołu należy:

 • kompleksowa obsługa klientów indywidualnych w ramach przyjętych lub wdrażanych przez Fundusz programów priorytetowych adresowanych wyłącznie do osób fizycznych występujących z wnioskiem o dofinansowanie, na cele niezwiązane z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą lub na cele związane z prowadzoną przez te osoby działalnością w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem beneficjentów "Programu Priorytetowego Czyste Powietrze",
 • przygotowanie i wdrażanie programów priorytetowych dotyczących dofinansowania zadań dla klientów indywidualnych, z wyłączeniem "Programu Priorytetowego Czyste Powietrze",
 • realizacja i wspieranie projektów współfinansowanych ze środków UE w tym wypełnienie obowiązków Funduszu wynikających z Porozumienia POIiŚ 2007-2013, Porozumienia z NFOŚiGW, Umową dotacji celowej,
 • kompleksowa kontrola wnioskodawców w zakresie przygotowania przedsięwzięć planowanych i objętych dofinansowaniem ze środków Funduszu, w tym kontrola beneficjentów w zakresie realizacji projektów w ramach POIiŚ 2007-2013 oraz 2014-2020,
Jan Sztaudynger, p.o. Kierownika Zespołu, Rzecznik ds, Etyki 42 663 41 90 jsztaudynger@wfosigw.lodz.pl
Aleksandra Ślisińska-Owczarek 42 663 41 91 aslisinska@wfosigw.lodz.pl
Kamila Golewska 42 663 41 92 kgolewska@wfosigw.lodz.pl
Sławomir Pytlawski 42 663 41 94 spytlawski@wfosigw.lodz.pl
Ewa Pieniak 42 663 41 59 epieniak@wfosigw.lodz.pl
Adam Bryl 42 663 41 60 abryl@wfosigw.lodz.pl
Piotr Kroc 42 663 41 50 pkroc@wfosigw.lodz.pl

Wieloosobowe Stanowisko Doradców Energetycznych

Do zadań Zespołu należy:

realizacja obowiązków Funduszu wynikających z Umowy Partnerstwa, Umowy z Województwem Łódzkim w zakresie

 • prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wnioskodawców POIiŚ 2014-2020,
 • wspieranie beneficjentów POIiŚ 2014-2020 w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,
 • współpraca z NFOŚiGW w zakresie wdrażania Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020 pn. "Ogólnopolski system wsparcie doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE",
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE,
 • organizacja szkoleń z zakresu efektywności energetycznej i OZE. 
Małgorzata Skupińska - doradca energetyczny 42 663 41 40 mskupinska@wfosigw.lodz.pl
Michał Ochota - doradca energetyczny 42 663 41 41 mochota@wfosigw.lodz.pl
Magdalena Jankowska-Kostrzewa - doradca energetyczny 42 663 41 42 mjankowska@wfosigw.
Grzegorz Leszczyk - doradca energetyczny 42 663 41 43 gleszczyk@wfosigw.lodz.pl
Anna Sicińska - doradca energetyczny 42 663 41 44 asicinska@wfosigw.lodz.pl

Zespół ds. Planowania, Analiz i Windykacji

Do zadań Zespołu należy:

 • ocena zdolności kredytowej oraz ryzyka,
 • monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej beneficjentów Funduszu,
 • windykacja należności Funduszu, w tym odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów,
 • monitorowanie terminowego regulowania należności Funduszu przez dłużników,
 • prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych.
Dorota Linowiecka 42 663 41 23 dlinowiecka@wfosigw.lodz.pl
Dominika Jeżewska-Zajdel 42 663 41 45 djezewska@wfosigw.lodz.pl
Ewa Zabelska 42 663 41 21 ezabelska@wfosigw.lodz.pl
Paulina Gust 42 663 41 24 pgust@wfosigw.lodz.pl
Dominik Fejdyś 42 663 41 28 dfejdys@wfosigw.lodz.pl
Andżelika Suwald-Pakuła  42 663 41 24 asuwald@wfosigw.lodz.pl 

 

Zespół Organizacyjno-Administracyjny

Do zadań Zespołu należy:

 • zarządzanie Zintegrowanym Systemem Zarządzania,
 • planowanie i koordynowanie przeprowadzania audytów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników,
 • zapewnienie utrzymania zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) oraz Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,
 • prowadzenie spraw administracyjno - gospodarczych w zakresie zapewnienia funkcjonowania Funduszu i gospodarowania mieniem,,
 • prowadzenie rzeczowej ewidencji środków trwałych,
 • zarządzanie i administrowanie systemem teleinformatycznym Funduszu oraz lokalnym systemem informatycznym,
 • przygotowanie i prowadzenie spraw związanych związanych z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowanymi przez Fundusz,
 • obsługa techniczna i merytoryczna organów Funduszu, konferencji, spotkań i posiedzeń,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 • prowadzenie kancelarii i archiwum zakładowego.
Marzena Ciechulska - przedstawiciel Zarządu ds. Systemu Zarządzania 42 663 41 85 mciechulska@wfosigw.lodz.pl
Ryszard Przybył 42 663 41 86 rprzybyl@wfosigw.lodz.pl
Ewa Wilk 42 663 41 08 ewilk@wfosigw.lodz.pl
Anna Poroszewska
- asystent Prezesa Zarządu
- obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej
42 663 41 05 aporoszewska@wfosigw.lodz.pl
Remigiusz Raj
- archiwum
42 663 41 84 rraj@wfosigw.lodz.pl
Joanna Perek - kancelaria 42 663 41 04 jperek@wfosigw.odz.pl
Andrzej Sujka - kancelaria 42 663 41 03 asujka@wfosigw.lodz.pl
Kinga Smolec
- sekretariat Zastępcy Prezesa Zarządu
42 663 41 09 ksmolec@wfosigw.lodz.pl
Marzena Świątek    
Michał Przepałkowski - administrowanie budynkiem 42 207 14 84 mprzepalkowski@wfosigw.lodz.pl
Tomasz Kruszewski
- zamówienia publiczne
42 207 14 81 tkruszewski@wfosigw.lodz.pl
Łukasz Olesiński
- zamówienia publiczne
42 207 14 82 lolesinski@wfosigw.lodz.pl
Waldemar Snelewski,
- informatyk
42 207 14 86 wsnelewski@wfosigw.lodz.pl
Wojciech Kubiak 42 207 14 85 wkubiak@wfosigw.lodz.pl

Zespół Finansowo - Księgowy

Do zadań Zespołu należy:

 • kontrola prawidłowości i terminowości spłat należności Funduszu,
 • kompleksowa obsługa spraw związanych z prowadzeniem rachunków bankowych Funduszu,
 • prowadzenie ewidencji majątkowej Funduszu,
 • prowadzenie depozytu weksli i innych papierów wartościowych,
 • realizacja zadań w zakresie zarządzania finansowego i rozliczania projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013 oraz 2014-2020.
Elżbieta Kraus, Główny Księgowy 42 207 14 90 ekraus@wfosigw.lodz.pl
Sławomira Idzikowska, Zastępca Kierownika Zespołu 42 207 14 91 sidzikowska@wfosigw.lodz.pl
Dorota Olczak 42 207 14 92 dolczak@wfosigw.lodz.pl
Iwona Kołacińska 42 207 14 93 ikolacinska@wfosigw.lodz.pl
Magdalena Szulęcka 42 207 14 94 mszulecka@wfosigw.lodz.pl
Beata Gasik 42 207 14 95 bgasik@wfosigw.lodz.pl
Beata Madaj 42 207 14 96 bmadaj@wfosigw.lodz.pl
Anna Osadców 42 207 14 97 aosadcow@wfosigw.lodz.pl

Stanowisko ds. BHP

Główny Specjalista ds. BHP Grzegorz Browarski 42 663 41 96
 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.