WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Bez stosowania Ustawy PZP

 • 09.10.2017

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest ubezpieczenie samochodu osobowego marki Ford Mondeo będącego własnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

   

  szczegóły

 • 21.08.2017

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  szczegóły

 • 08.08.2017

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest usługa  wysokościowego mycia powierzchni szklanej w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy ul. Dubois 118.

  szczegóły

 • 04.08.2017

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przy ul. Dubois 118.

   

  szczegóły

 • 04.08.2017

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
  szczegóły

 • 04.08.2017

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w postępowaniu do udziału w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest zakup i dostawa szerokiego asotymentu artykułów biurowch na potrzeby ogólne Biura WFOŚiGW w Łodzi.

   

  szczegóły

 • 12.07.2017

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert  w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie audytu działalności statutowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie wypełniania obowiązków statutowych oraz stanu finansów i zaciągniętych zobowiązań za okres od 01.01.2017 r. do 07.07.2017 r.

  szczegóły