WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Bez stosowania Ustawy PZP

  • 30.11.2017

    Ogłoszenie o zamówieniu

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest ubezpieczenie samochodu osobowego marki Volkswagen Jetta będącego własnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

    szczegóły