WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Bez stosowania Ustawy PZP

  • 23.06.2017

    Ogłoszenie dotyczące oszacowania wartości zamówienia

    W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów wykonania zamówienia polegającego na konserwacji elementów drewnianych elewacji, balustrad, tarasów i elementów małej architektury siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy ul. Dubois 118.

    szczegóły