WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 03.09.2018

  Piknik Ekologiczny w Opocznie

  W sobotę 1 września Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wziął udział w pikniku ekologicznym nad zalewem Opoczyńskim w Opocznie.

  szczegóły

 • 31.08.2018

  Dofinansowania na zadania związane z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wody

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że z dniem 03.09.2018 r. wstrzymany został nabór wniosków o dofinansowanie/umorzenie z przeznaczeniem na zadania związane z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją wody, dla wniosków finansowanych, realizowanych bez udziału środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.

  szczegóły

 • 23.08.2018

  Wręczenie nagród rzeczowych i finansowych dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej z terenu woj. łódzkiego

  23 sierpnia o godzinie 11:00 w budynku Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi na ulicy Wólczańskiej 111/113, odbyło się wręczenie nagród dla Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej z terenu woj. łodzkiego, które uczestniczyły w działaniach ratownicz-gaśniczych prowadzony podczas pożaru składowiska odpadów w Zgierzu przy ul. Energetyków 4a.

  szczegóły

 • 20.08.2018

  Unijne dotacje na kogenerację - NFOŚiGW rozdysponuje kolejne 90 mln zł

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6.Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji

  szczegóły

 • 20.08.2018

  Instalacje OZE ze wsparciem - 200 mln zł dla przedsiębiorców z Funduszu Spójności

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

  szczegóły

1 ... 3 4 5 6 7 ... 253