WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 02.08.2018

  Szkolenie dla energetyków gminnych

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przystępuje do organizacji Szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych. Szkolenia skierowane są do pracowników oraz osób zgłoszonych przez JST, które będą pełnić w gminach funkcję Energetyków. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz jakości powietrza i zagrożeń związanych z jego nadmiernym zanieczyszczeniem a przede wszystkim zapoznają się z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze, którego wdrażanie przyczyni się do rozwiązania problemu smogu w Polsce. Ponadto będą w stanie rozpoznać obszary, w których możliwa jest redukcja zużycia energii, wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza a także wskazać możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji.

  szczegóły

 • 31.07.2018

  Przedłużenie okresu kwalifikowalności kosztów w ramach ,,Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - Pone"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że przedłużeniu ulega okres kwalifikowalności kosztów przewidziany w ramach ww. programu z 30 września do 31 grudnia 2018 r.

  szczegóły

 • 25.07.2018

  Ostatni dzwonek na złożenie wniosków dotyczących przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  Przypominamy, iż tylko do końca września lub do wyczerpania środków można składać wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w ramach Programów priorytetowych na realizację zadań polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski należy składać w wybranych bankach z listy zamieszczonej pod danym Programem.

  szczegóły

 • 19.07.2018

  Wznowienie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego pt.: ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż z dniem dzisiejszym wznawia nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”.

  szczegóły

 • 17.07.2018

  Wstrzymanie naboru wniosków na zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż z dniem 17.07.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi składanych na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów, z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty wnioskowanej w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków.

  szczegóły

1 2 3 4 5 6 ... 250