WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 14.03.2008

  ZMIANY W "ZASADACH..." NA 2008 R.

  Zgodnie z Uchwałą Nr 20/III/2008 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 10 marca 2008 r. zmianie uległy zapisy § 10 ?Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi? na rok 2008 r. szczegóły

 • 14.03.2008

  NOWE TERMINY SESJI

  Zgodnie z Uchwałą nr 124/2008 z dnia 06.03.2008 r. wprowadzono nowe terminy sesji przyjmowania wniosków. szczegóły

 • 13.03.2008

  EkoBelfry 2011 ? konferencja prasowa

  20 października w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezesa Tomasza Łyska, który zachęcał do udziału w konkursie „EkoBelfry 2011” przygotowanym specjalnie dla aktywnych nauczycieli prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz placówek oświatowych propagujących tematykę ochrony środowiska. – WFOŚiGW w Łodzi wspiera finansowo wszelkie formy działalności edukacyjnej skierowanej do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego i upowszechnianie wiedzy o przyrodzie – powiedział prezes Tomasz Łysek zaznaczając, że środki finansowe to jednak tylko narzędzie – Najważniejszą rolę odgrywają nauczyciele, którzy realizują program nauczania w oparciu o edukację ekologiczną. szczegóły

 • 13.03.2008

  Nowe numery telefonów

  UWAGA!!!
  ZMIANA numerów telefonów MIEJSKICH i Wewnętrznych. szczegóły

 • 13.03.2008

  Wyniki przetargu

  Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/ZO/D/PN/11/08 w trybie przetargu nieograniczonego przekraczającego wyrażoną w złotych równowartość 14.000 euro (art. 39 PZP) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biura WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 01.02.2008 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z punktacją na podstawie kryterium cenowego.
  szczegóły

1 ... 243 244 245 246 247 248