WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 09.06.2008

  Nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi http://wfosigw.lodz.pl/bip/menu.php?menu=ogloszenia&id=180 i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu zostały zamieszczone informacje o naborze na stanowisko Inspektor w WFOŚiGW w Łodz szczegóły

 • 06.06.2008

  Wytyczne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko  3 czerwca 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
  szczegóły

 • 05.06.2008

  Pierwszy nabór wniosków w ramach PO IiŚ zakończony


  26 maja br. zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PO IiŚ, który obejmował projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Był to jednocześnie pierwszy konkurs ogłoszony w ramach programów krajowych dla projektów inwestycyjnych. Z województwa łódzkiego wpłynęły dwa wnioski dotyczące projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o łącznej kwocie 93 597 405 zł.

  szczegóły

 • 05.06.2008

  Podpisanie aneksów do porozumień ws. realizacji PO IiŚ


  W dniu 28 maja br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisał z Ministerstwem Środowiska aneks do porozumienia ws. realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla I i II osi priorytetowej.

  szczegóły

 • 05.06.2008

  Środowisko marzeń ? termin nadsyłania prac wydłużony


  W związku z strajkiem pracowników Poczty Polskiej, Ministerstwo Środowiska podjęło decyzję o wydłużeniu terminu nadsyłania prac na ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Środowisko marzeń”.
  Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca br. (decyduje data stempla pocztowego).
  szczegóły

1 ... 243 244 245 246 247 ... 254