WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 22.07.2008

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy została złożona jedna oferta zatrudnienia. W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji stwierdzono, iż kandydat spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu i został on zakwalifikowany do następnego etapu rekrutacji: szczegóły

 • 22.07.2008

  Informacja o wynikach naboru.

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym szczegóły

 • 09.07.2008

  Informacja o wynikach naboru

  Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
  Określenie stanowiska pracy: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków

  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w.w stanowisko została wybrana Pani Monika Kosiorek , zamieszkała w Łodzi .. szczegóły

 • 08.07.2008

  Lista przedwsięwzięć priorytetowych 2009 r.

  Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi zatwierdziła Uchwałą nr 103/VI/2008 z dn. 27.06.08 r. listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na rok 2009.
  szczegóły

 • 08.07.2008

  Lista kandydatów

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków

  szczegóły

1 ... 239 240 241 242 243 ... 253