WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 08.02.2008

  Komunikat - PRZETARG NIEOGRANICZONY

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 1 lutego 2008 r. ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. szczegóły

 • 08.02.2008

  Komunikat - NABOR-y

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowiska: 1. Specjalisty w Zespole Oceny i Obsługi Wniosków w WFOŚiGW w Łodzi 2. Inspektora w Zespole Realizacji Umów w WFOŚiGW w Łodzi szczegóły

 • 08.02.2008

  Nabór - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

  Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym szczegóły

 • 07.02.2008

  OPŁATA PRODUKTOWA

  Termin !!! OPŁATA PRODUKTOWA Panie i Panowie Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 35 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U.2001 Nr.63 poz.639) Wójt, Burmistrz, Prezydent, Zarząd związku gmin jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o rodzajach i ilości odpadów zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatkach na nie poniesionych w 2007 roku. szczegóły

 • 07.02.2008

  Komunikat - Dofinansowanie 2008

  Informujemy, że wnioski na 2008 rok o dofinansowanie zadań w formie pożyczek/dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki i wnioski w sprawie umorzeń pożyczek będą przyjmowane od dnia 14.01.2008 r. Formularze wniosków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Funduszu w dniu 10.01.2008 r. szczegóły

1 ... 238 239 240 241 242