WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

 • 24.09.2008

  Ogłoszenie na składanie ofert - badanie rocznego sprawozdania finansowego

  Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Łodzi za 2008 rok oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki (5 egzemplarzy) szczegóły

 • 23.09.2008

  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

  szczegóły

 • 18.09.2008

  Wyniki przetargu

  Zgodnie z art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2007 r. nr 223 poz. 1655) - PZP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego RZP/EU/D/PN/33/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 133 000 euro na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej na potrzeby realizacji zadań Programu Operacyjnego ?Infrastruktura i Środowisko? realizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi jako Instytucji Wdrażającej na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 r. oraz na potrzeby Biura WFOŚiGW w Łodzi, ogłoszonego w dniu 21.08.2008 r. zostało zakończone wyborem wykonawcy. szczegóły

 • 09.09.2008

  Sprzedaż majątku

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oferuje do sprzedaży samochód osobowy marki Citroen Xara Picasso; rok produkcji - 2000; pojemność silnika 1749 cm3; kolor zewnętrzny ? ciemny granatowy metalik szczegóły

 • 09.09.2008

  Nabór

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy - 2 etaty na stanowisko Starszego Inspektora w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych w WFOŚiGW w Łodzi szczegóły

1 ... 235 236 237 238 239 ... 254