WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
18.05.2018

Konferencja w Opocznie dotycząca poprawy jakości powietrza

W poniedziałek, 14 maja, w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbyła się konferencja dotycząca poprawy jakości powietrza. W spotkaniu wziął udział Pan Wojciech Miedzianowski – prezes WFOŚiGW w Łodzi. Głównym punktem spotkania była prelekcja Piotra Woźnego, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze", który wyjaśnił najważniejsze założenia projektu. Programem objęte ma zostać również Opoczno, znajdujące się na liście miast najbardziej zanieczyszczonych pyłem PM2,5.

Podczas konferencji omówiono m.in. zagadnienia związane z działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza oraz projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, której celem jest stworzenie podstaw prawnych do uruchomienia i sfinansowania ze środków publicznych pilotażowego procesu termomodernizacji budynków mieszkalnych należących do najmniej zamożnych rodzin.

Na zakończenie spotkania odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli Pan Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Pan Wojciech Miedzianowski - Prezes WFOŚiGW w Łodzi, Pan Piotr Maks - Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Bartłomiej Świątczak - Kierownik Wydziału Monitoringu Środowiska. W trakcie dyskusji padło wiele pytań dotyczących problemów związanych ze smogiem.

W konferencji poza zaproszonymi gośćmi, udział wieźli również samorządowcy, radni, mieszkańcy gminy Opoczno, młodzież ze szkół oraz osoby czynnie działające na rzecz poprawy jakości powietrza.