WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
14.05.2018

Cykl spotkań warsztatowych zorganizowanych przez WFOŚiGW w Łodzi

W dniu dzisiejszym odbyły się ostatnie warsztaty dotyczące wypełniania wniosków o udzielenie dotacji w ramach ogłoszonego przez Fundusz konkursu pn. ,,Ekopracownia pod chmurką".

Ze względu na duże zainteresowanie spotkaniami ze strony Wnioskodawców, pracownicy Zespołu ds. Projektów Nieinwestycyjnych: Karolina Rzetelska - Zastępca Kierownika Zespołu oraz Katarzyna Nowak - Specjalista w zakresie edukacji ekologicznej, przeprowadzili 7 spotkań warsztatowych, w których łącznie wzięło udział ponad 200 osób. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i za czynny udział w spotkaniach. Zapraszamy do składania wniosków - zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu można je składać w terminie do 31 maja 2018 r.