WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
13.03.2018

Nabór wniosków na zadania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż otwiera nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji z dziedziny Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi składanych na zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.

Zgodnie z obowiązującymi w roku bieżącym ,,Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi" można ubiegać się o dotację do 90% kosztu całkowitego zadania. Na stronie w zakładce ,,Dla Beneficjentów" - ,,Formularze wniosków" wkrótce pojawią się aktualne formularze wniosków.