WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Aktualności

powrót
12.03.2018

Nowy katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż z dniem 08.03.2018 r. obowiązuje nowy „Katalog kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi”. Jego zapisy mają zastosowanie dla wniosków o dofinansowanie składanych w trybie ciągłym od dnia 08.03.2018 r.

Dokument znajduje się w zakładce Dla Beneficjentów/Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Prosimy o zapoznanie się z treścią katalogu oraz obowiązujących zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie.